Garant Kunde Katalog

Da jeg var ansat hos B2B Huset, var jeg ansvarlig for markedføring og grafik. Her har jeg lavet 3 reklamer som skulle køre på “Cube” i Holstebro.